Partners Heel Heerlen Beweegt - JENS
beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Zorgsport

Ook mensen voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is worden gestimuleerd mee te doen. Daarvoor wordt voornamelijk de samenwerking gezocht met zorginstellingen binnen de gemeente en de coöperaties Heerlen STAND-BY! en JENS. Ook is een van de sportconsulenten regioconsulente voor Iedereen Kan Sporten(IKS) Zuid-Limburg, waardoor er in heel Zuid-Limburg meer aandacht is voor sport en bewegen voor mensen met een beperking.

De sportconsulenten spelen in op de behoeften van de mensen en starten bijvoorbeeld met kennismakingsactiviteiten i.s.m. sportaanbieders. We ondersteunen deze sportaanbieders (verenigingen, maar ook dans- en sportscholen) in het opzetten van een aanbod voor mensen die in het reguliere aanbod niet op hun plek zijn. Daarnaast worden verenigingen en sportscholen ondersteund in kennis, kunde en vaardigheden hoe om te gaan met bepaalde beperkingen. Hierbij wordt samengewerkt met de zorgpartners binnen Heerlen Standby en JENS; hun kennis en kunde wordt ingezet om deze over te dragen op de sport- en beweegaanbieders, zodat iedere Heerlenaar, met een beperking of niet, de kans krijgt om te kunnen sporten en bewegen. Een concreet voorbeeld hiervan is:

Kennismakingslessen ROOTZ-groepen(Onderdeel van JENS):

De sportconsulenten werken samen met professionals en begeleiders van ROOTZ-groepen, verenigingen en jongerenwerkers met als doel van deze activiteit; “de kinderen die in een ROOTZ-groep zitten kennis te laten maken met verenigingen en sporten uit hun woonomgeving”. Dit wordt gedaan middels kennismakingslessen. De sportconsulenten verzorgen de verenigingen en de professionals vanuit ROOTZ en het jongerenwerk geven hand-outs en coaching-on-the-job aan de vereniging tijdens de uitvoering van de kennismakingslessen. Zodat er een win-win situatie ontstaat voor alle partijen.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?