beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Wijksport

De gemeente Heerlen is opgesplitst in 4 gebieden. In ieder gebied worden sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud georganiseerd en/of ondersteund door de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt. Voorbeelden hiervan leest u hieronder:

Sport en beweeg evenementen in het gebied

Voor de basisschoolleerlingen organiseren wij o.a. een sport en beweeg evenement in het gebied. De invulling van deze evenementen komen tot stand in overleg met de basisscholen uit de betreffende wijken. Deze evenementen zijn de opvolger van de wijkfinales straatvoetbal die wij voorheen hadden.

De Challenge

Voor de middelbare scholieren wordt “de Challenge” georganiseerd. Dit is een activiteit waarbij diverse toernooien worden afgewerkt en indien er genoeg animo een competitie wordt georganiseerd. Voorgaande jaren was zaalvoetbal de sport, dit jaar beachvoetbal. Deze activiteiten worden veelal opgezet in samenwerking met lokale aanbieders/verenigingen.

Sport en Bewegen in de wijk

De sportconsulenten ondersteunen ook de collega’s van de coöperaties JENS en Heerlen STAND-BY!, en dan met name de jeugd jongerenwerkers binnen JENS. Gedurende het schooljaar bieden de sportconsulenten en hun stagiaires sport en beweegmomenten aan tijdens de diverse groepen en clubjes die actief zijn binnen het jongerenwerk. In de zomervakantie verzorgen wij samen met onze collega’s grotere sport en beweegactiviteiten en tijdens de Nationale Buitenspeeldag staat er altijd een leuk spellencircuit klaar.

Ondersteuning in de wijk

Verder ondersteunt de sportconsulent, daar waar het mogelijk is, initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit de bewoners, verenigingen en/of andere aanbieders komen en gaan zij in op vraaggerichte ondersteuning van bijv. het opstarten van nieuwe groepen door een verenigingen.

Heerlen Stand-by
Coöperatie JENS

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN

Wat gebeurt in mijn gebied?

Hoensbroek
Heerlerheide
Heerlen Centrum
Heerlen Zuid