beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Wijksport

De gemeente Heerlen is opgesplitst in 4 gebieden. In ieder gebied worden sport- en beweegactiviteiten voor jong en oud georganiseerd en/of ondersteund door de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt. Voorbeelden hiervan leest u hieronder:

Straatvoetbaltoernooi wijkfinales

Voor de basisschool jeugd organiseren wij o.a. wijkfinales van ons straatvoetbaltoernooi. Ingeschreven basisscholen krijgen een clinic straatvoetbal en doen mee met diverse teams aan de wijkfinale om vervolgens te strijden om de winnaar van de wijk te worden. De winnaars van de wijkfinales plaatsen zich voor de stadsfinale.

De Challenge

Voor de middelbare scholieren wordt ook een activiteit georganiseerd, namelijk de Challenge. Een activiteit waarbij diverse zaalvoetbaltoernooien georganiseerd worden. Deze vinden plaats voor de Kerstvakantie en na de vakantie wordt een competitie georganiseerd. Deze activiteiten worden veelal opgezet in samenwerking met lokale aanbieders/verenigingen en kan variëren in sport.

Sport en Bewegen in de wijk

Buiten de scholen om ondersteunen de sportconsulenten ook de collega’s van de coöperaties JENS en Heerlen STAND-BY!, en dan met name de jeugd jongerenwerkers binnen JENS. Gedurende het schooljaar bieden wij sport en beweegmomenten aan voor diverse groepen en clubjes die actief zijn binnen het jongerenwerk. In de zomervakantie verzorgen wij samen met onze collega’s grotere sport en beweegactiviteiten en tijdens de nationale buitenspeeldag staat er altijd een leuk spellencircuit klaar.

Ondersteuning in de wijk

Verder ondersteunt de sportconsulent, daar waar het mogelijk is, initiatieven, activiteiten en evenementen die vanuit de bewoners, verenigingen en/of andere aanbieders komen en gaan zij in op vraaggerichte ondersteuning van bijv. het opstarten van nieuwe groepen door een verenigingen.

Heerlen Stand-by
Coöperatie JENS

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN