beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Wat doen wij?

Een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van Heerlen. Dat proberen wij sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt toegankelijker te maken. Dit doen wij middels een breed sport- en beweegaanbod in en om de gemeente.

SKooL

Op alle basisscholen binnen de gemeente wordt naschools sport- en beweegaanbod georganiseerd, kinderen maken kennis met diverse sporten en verenigingen.

Wijksport

De gemeente Heerlen is opgesplitst in 4 gebieden. In ieder gebied worden sportactiviteiten georganiseerd door de sportconsulenten.

Evenementen

De sportconsulenten organiseren ook diverse stedelijke evenementen zoals de stadsfinale van het KNVB Straatvoetbaltoernooi en de Koningsspelen.

Zorgsport

Ook mensen voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd mee te doen. Zodat iedere Heerlenaar de kans krijgt om te kunnen sporten en bewegen.
.

Sportieve Schoolomgeving

Door het inzetten van sportconsulenten op het PO zorgt Heel Heerlen Beweegt voor sportiever klimaat in en om school

Senioractief

Ook voor senioren heeft Alcander en Heel Heerlen Beweegt veel te bieden. Hierbij wordt samengewerkt met diverse zorgaanbieders en verenigingen.
.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?