beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Wat doen wij?

Een leven lang sporten en bewegen voor alle inwoners van Heerlen. Dat proberen wij sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt toegankelijker te maken. Dit doen wij middels een breed sport- en beweegaanbod in en om de gemeente.

Naschools sport

Op alle basisscholen binnen de gemeente wordt naschools sport- en beweegaanbod georganiseerd, kinderen maken kennis met diverse sporten en verenigingen.

Meer weten?

Wijksport

De gemeente Heerlen is opgesplitst in 4 gebieden. In ieder gebied worden sportactiviteiten georganiseerd door de sportconsulenten.

Meer weten?

Evenementen

De sportconsulenten organiseren ook diverse stedelijke evenementen zoals de stadsfinale van het KNVB Straatvoetbaltoernooi en de Koningsspelen.

Meer weten?

Zorgsport

Ook mensen voor wie bewegen minder vanzelfsprekend is, worden gestimuleerd mee te doen. Zodat iedere Heerlenaar de kans krijgt om te kunnen sporten en bewegen.
.

Meer weten?

Vakleerkracht

Door het inzetten van sportconsulenten met een lesgeefbevoegdheid zorgt Heel Heerlen Beweegt voor een kwalitatief goede gymles op deelnemende basisscholen.

Meer weten?

Senioractief

Ook voor senioren heeft Alcander en Heel Heerlen Beweegt veel te bieden. Hierbij wordt samengewerkt met diverse zorgaanbieders en verenigingen.
.

Meer weten?

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN

Wat gebeurt in mijn gebied?

Hoensbroek
Heerlerheide
Heerlen Centrum
Heerlen Zuid