beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs PO

Sportconsulent als vakleerkracht bewegingsonderwijs

Heel Heerlen Beweegt heeft ook een sportconsulent in dienst die actief is als gymleraar op twee basisscholen binnen de gemeente. Sportconsulenten kunnen worden ingezet op scholen die hun ‘werkdruk verlagende middelen’ gebruiken voor het in dienst nemen van een vakleerkracht. Buiten het lesgeven kunnen deze sportconsulenten o.a. ook ingezet worden als sportcontactpersoon of als begeleider die mee gaat naar sportevenementen waaraan de scholen meedoen.

Samen met Heel Heerlen Beweegt wordt er bekeken hoe een vakleerkracht ingezet kan worden in het geven van gymlessen en daarmee een impuls geven aan het bewegingsonderwijs.

Meer dan alleen gymles
Een vakleerkracht kan meer betekenen dan alleen werkdrukverlichting en goed bewegingsonderwijs. Ook het gehele sport- en beweegklimaat op school kan verbeterd worden door een vakleerkracht. In overleg met Heel Heerlen Beweegt wordt een takenpakket samengesteld waar de vakleerkracht gedurende het schooljaar mee aan de slag gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Naschools sportaanbod en sportdagen
Een van de eisen van het Gezonde School vignet is een structureel naschools sportaanbod. De vakleerkracht ontwikkelt een structureel naschools sportprogramma en voert deze, aanvullend op de bestaande naschoolse sportactiviteiten (NSOB), uit.
Daarnaast kan de vakleerkracht meehelpen in het organiseren van schoolactiviteiten zoals een sportdag, gezondheidsdag, etc.

Taken sportcontactpersoon
Als school krijgt u vast en zeker vele vragen met betrekking tot sportprojecten, sportevenementen, etc., welke normaal gesproken door uw sportcontactpersoon worden opgepakt. De vakleerkracht kan dienen als sportcontactpersoon binnen uw school.

Deze taken zijn vaak een grote belasting qua tijd. Tijd die de groepsdocent hard nodig heeft voor alle administratieve taken die na het lesgeven nog wachten. De vakleerkracht gaat als vaste begeleider mee naar al deze naschoolse activiteiten. Op deze manier komt er binnen het docententeam wat meer ruimte op deze drukke dagen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Jessie van Wijk, projectmanager Heel Heerlen Beweegt.

Onze vakleerkracht

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN

Wat gebeurt in mijn gebied?

Hoensbroek
Heerlerheide
Heerlen Centrum
Heerlen Zuid