beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs PO

Sportconsulent als vakleerkracht bewegingsonderwijs

Heel Heerlen Beweegt heeft ook sportconsulenten in dienst die actief zijn als gymleraar op basisscholen. Deze kunnen wij, in samenwerking met de scholen, met name inzetten vanwege de werkdruk verlagende middelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld aan de basisscholen in Nederland. Buiten het lesgeven kunnen deze sportconsulenten o.a. ook ingezet worden als sportcontactpersoon of als begeleider die mee gaat naar sportevenementen waaraan de scholen meedoen.

Onderwijsorganisaties en het ministerie van onderwijs zijn in 2018 tot een “werkdrukakkoord” gekomen. Dit akkoord zorgt ervoor dat het basisonderwijs extra financiële middelen krijgt om de werkdruk van haar medewerkers te verlagen. De basisscholen zelf kijken naar hoe zij deze middelen in willen zetten. Een van de opties waar het geld op ingezet kan worden is een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Scholen die eigen middelen in willen zetten om het bewegingsonderwijs een boost te geven zijn ook altijd welkom bij ons.

Onze vakleerkrachten

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN