beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Stimuleringssubsidie Schoolsporttoernooien of Heerlens/Parkstadskampioenschap

Sporten en bewegen heeft gunstige maatschappelijke bijeffecten, op het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang. Daarom zet Heel Heerlen Beweegt, in opdracht van Gemeente Heerlen, zich in voor sportstimulering van jeugd, volwassenen en mensen met een beperking. Onderdeel hiervan is het stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen en samenwerken met deze. Uitgangspunt van Heel Heerlen Beweegt is dat de sportaanbieder zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering en financiering van een activiteit of evenement. Heel Heerlen Beweegt kan hierin ondersteunen met een stimuleringssubsidie en/of ondersteunende inzet van een sportconsulent.

Voorwaarde is dat aan enkele criteria voldaan wordt. Deze vindt u onder de onderstaande button.

Aanvraagtermijn

De subsidie kan worden aangevraagd middels het aanvraagformulier hieronder. Dit formulier dient vóór 1 april, van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aangevraagd te zijn via info@heelheerlenbeweegt.nl.

Uiterlijk 15 mei krijgt de aanvragende partij bericht over wel of geen toekenning van het subsidiebedrag.

criteria aanvraag
aanvraagformulier

Er zijn twee soorten sportstimuleringsaanvragen, namelijk;

  1. Een bedrag van €300,- voor de organisatie van een schoolsporttoernooi mits er sprake is van deelname van minimaal 3 scholen en er vooraf afstemming met de consulenten van Heel Heerlen Beweegt heeft plaatsgevonden. Dit voor maximaal 2 toernooien per vereniging per jaar;
  2. Een bedrag van €500,- voor de organisatie van een Heerlens of Parkstadskampioenschap bestemd voor verenigingen en/of individuele sporters uit Parkstad mits er sprake is van deelname van minimaal 5 verenigingen en/of 100 deelnemers met zetel of woonachtig in Parkstad en er vooraf afstemming met de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt heeft plaatsgevonden. Dit per sporttak voor minimaal 1 Heerlens en 1 Parkstadstoernooi en per vereniging voor maximaal 1 toernooi.

Wij willen iedereen in Heerlen in “beweging” brengen. Dit doen wij door middel van sport en bewegen of andere activiteiten die bijdragen aan een gezond en kwalitatief goed leven van alle inwoners.

Damien Kies
Sportconsulent

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN