beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Stimuleringssubsidie Schoolsporttoernooien of Heerlens/Parkstadskampioenschap

Sporten en bewegen heeft gunstige maatschappelijke bijeffecten, op het gebied van gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale samenhang. Daarom zet Heel Heerlen Beweegt, in opdracht van Gemeente Heerlen, zich in voor sportstimulering van jeugd, volwassenen en mensen met een beperking. Onderdeel hiervan is het stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen en samenwerken met deze. Uitgangspunt van Heel Heerlen Beweegt is dat de sportaanbieder zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering en financiering van een activiteit of evenement. Heel Heerlen Beweegt kan hierin ondersteunen met een stimuleringssubsidie en/of ondersteunende inzet van een sportconsulent.

Voorwaarde is dat aan enkele criteria voldaan wordt, namelijk;

 1. De activiteit of het evenement dient binnen de gemeente Heerlen plaats te vinden;
 2. Het schoolsporttoernooi dient aangemeld te worden op de activiteitenkalender van Heel Heerlen Beweegt;
  – Het aanmeldformulier voor de kalender staat op de laatste pagina van het aanvraagformulier;
 3. De sportvereniging is aangesloten bij een door het NOC*NSF erkende sportbond of een andere vergelijkbare landelijke overkoepelende organisatie;
 4. De sportvereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 5. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat iedereen lid kan worden van de vereniging;
 6. De sportvereniging heeft een actieve jeugdafdeling en is in staat nieuwe leden aan te trekken en te behouden;
 7. De sportvereniging zorgt voor een veilige sportomgeving en houdt zich aan de wettelijke en gemeentelijke richtlijnen;
 8. De sportvereniging is zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de te organiseren activiteiten.

Een aanvraag van een sportvereniging die niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden, wordt geweigerd.

Aanvraagtermijn

De subsidie kan worden aangevraagd middels het aanvraagformulier hieronder. Dit formulier dient vóór 1 april, van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij info@heelheerlenbeweegt.nl.

Uiterlijk 15 mei krijgt de aanvragende partij bericht over wel of geen toekenning van het subsidiebedrag.

Er zijn twee soorten sportstimuleringsaanvragen mogelijk, namelijk;

 1. Een bedrag van €300,- voor de organisatie van een schoolsporttoernooi mits er sprake is van deelname van minimaal 3 scholen en er vooraf afstemming met de consulenten van Heel Heerlen Beweegt heeft plaatsgevonden. Dit voor maximaal 2 toernooien per vereniging per jaar;
 2. Een bedrag van €500,- voor de organisatie van een Heerlens of Parkstadskampioenschap bestemd voor verenigingen en/of individuele sporters uit Parkstad mits er sprake is van deelname van minimaal 5 verenigingen en/of 100 deelnemers met zetel of woonachtig in Parkstad en er vooraf afstemming met de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt heeft plaatsgevonden. Dit per sporttak voor maximaal 1 Heerlens en 1 Parkstadstoernooi en per vereniging voor maximaal 1 toernooi.

Wij willen iedereen in Heerlen in “beweging” brengen. Dit doen wij door middel van sport- en beweegactiviteiten te organiseren/promoten. Op die manier willen we sport en bewegen voor iedereen toegankelijk maken. 

Rachel De Bie
Sportconsulent

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?