beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Sportieve Schoolomgeving

Sportconsulent in het bewegingsonderwijs

Heel Heerlen Beweegt kan als partner fungeren binnen het basisonderwijs. Scholen kunnen bijvoorbeeld vanuit de ‘werkdruk verlagende middelen’ uren inkopen.  De sportconsulent kan worden ingezet om pauzesport aan te bieden en sportaanbod tijdens de verlengde schooldag te organiseren. Daarnaast kan de sportconsulent ook fungeren als sportcontactpersoon.

Takenpakket
In overleg met Heel Heerlen Beweegt wordt een takenpakket samengesteld waar de sportconsulent gedurende het schooljaar mee aan de slag gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Naschools sportaanbod 
Een van de eisen van het Gezonde School vignet is een structureel naschools sportaanbod. De sportconsulent ontwikkelt een structureel naschools sportprogramma tijdens bijvoorbeeld de verlengde schooldag voert deze, aanvullend op de bestaande naschoolse sportactiviteiten (SKooL), uit.

Sportactiviteiten
Tevens kan de sportconsulent meehelpen in het organiseren van schoolactiviteiten zoals een sportdag, gezondheidsdag, etc.

Pauzesport
Ook kan de sportconsulent aanbod tijdens de kleine en grote pauzes verzorgen. Dit kan zorgen voor meer structuur, beweging en minder ruzie op het schoolplein.

Sportcontactpersoon
Als school krijgt u vast en zeker vele vragen met betrekking tot sportprojecten, sportevenementen, etc., welke normaal gesproken door uw sportcontactpersoon worden opgepakt. De sportconsulent kan dienen als sportcontactpersoon binnen uw school.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Jessie van Wijk, projectmanager Heel Heerlen Beweegt.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?