beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

SeniorActief activiteiten:
Meer Bewegen voor Ouderen

Kijk hieronder naar in welke gebieden wij activiteiten hebben. Om het aanbod te zien kunt u klikken op het gebied dat voor u van toepassing is. Mocht u geïnteresseerd zijn in een van de activiteiten kun u contact opnemen met  Buurtteams Heerlen via 088 298 63 95 of info@buurtteamsheerlen.nl

Voor welke buurt/wijk zoekt u een activiteit:

 • Mariarade
 • Hoensbroek Centrum-De Dem
 • Nieuw Lotbroek
 • Vrieheide-de Stack
 • Heerlerheide-Passart
 • Heksenberg
 • GMS
 • MSP
 • Eikenderveld
 • Molenberg
 • Heerlen-Centrum
 • Welten
 • Caumerveld-Douve Weien
 • Heerlerbaan

REGLEMENT PAS 55+

1. Het deelnemersbewijs voor PAS 55+ activiteiten wordt uitgegeven door Alcander en is alleen verkrijgbaar voor inwoners vanaf 55 jaar uit Heerlen of Hoensbroek. Het deelnemersbewijs kan aangevraagd worden in het jaar waarin men 55 jaar wordt.

2. Bij echtparen waarvan één der partners 55 jaar of ouder is, zijn beide partners gerechtigd een deelnemersbewijs aan te vragen. De man/vrouw die jonger is dan 55 jaar kan echter alleen deelnemen aan de activiteit(en) waar de wederhelft die ouder is dan 55 jaar ook aan deelneemt.

3. Op het deelnemersbewijs staat als einddatum: 31 december van het lopende jaar. Bij tussentijdse afmelding verliest het deelnemersbewijs zijn geldigheid.

4. Ouderen die bij Alcander ingeschreven staan, kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de PAS 55+, te weten activiteiten op het gebied van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), Sport, Leren en Creativiteit.

5. Elke deelnemer kan uit het aanbod een combinatie van activiteiten kiezen. Het is óók mogelijk om twee of meer maal per week aan dezelfde activiteit (bijvoorbeeld 2 keer volksdansen) deel te nemen! Deelnemers betalen hierbij dan wel het aantal keer deelname maal de prijs van deze activiteit. Ook combinaties van activiteiten zijn mogelijk, bijvoorbeeld watergymnastiek, volksdansen en yoga.

6. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de activiteiten van Alcander. Alcander is niet aansprakelijk voor (letsel)schade en/of vermissing, diefstal, e.d. ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten.

7. Er zijn per groep 40 bijeenkomsten (eenmaal per week) in de periode januari t/m december van het lopende jaar. In principe vinden er in de schoolvakanties geen activiteiten plaats (m.u.v. de locatie Zwembad Hoensbroek). Elke groep heeft een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Aanmeldingen boven het maximale aantal van een groep worden op een wachtlijst geplaatst.

8. Alcander behoudt zich het recht voor de activiteit(en) te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip en/of locatie of de activiteit(en) te beëindigen indien dit vanwege organisatorische of financiële redenen noodzakelijk is.

9. De prijzen in euro’s voor het jaar 2022* zijn als volgt:

Activiteiten Kosten per jaar Kosten per maand
Volksdansen, Gymnastiek, Sport & Spel, Koersbal, Ismakogie € 101,60 € 10,16
Yoga, Stoelyoga, Country-line dance, Tai Chi, Qi Gong € 108,20 € 10,82
Stijldansen Swing Inn (Morenhoek), aquajogging, tekenen Luciushof € 150,20 € 15,02
Watergymnastiek Zwembad Hoensbroek € 134,70 € 13,47
Watergymnastiek Sportcentrum De Valk € 114,80 € 11,48
Fitness Sportcentrum De Valk € 163,40 € 16,34
Tekenen/Schilderen Haagdoorn € 216,40 € 21,64
Tai Chi, Bewust Bewegen, Zumba Gold (voorheen Groene Kruis) € 123,60 € 12,36
Tai Chi Weijenberg (voorheen Groene Kruis) € 101,60 € 10,16
Country Line Dance (voorheen Groene Kruis) €146,90 € 14,49

*Jaarlijks worden de tarieven op 1 januari minimaal (naast een mogelijke extra verhoging) geïndexeerd met 2%.

10. Betaling geschiedt in 10 maandelijks termijnen door middel van automatische incasso, mits aanmelding voor het eerste incassomoment (rond de 23e van de maand) heeft plaatsgevonden. In de maanden juli en augustus worden geen contributiegelden geïncasseerd, mits er geen activiteiten zijn in deze periode.

11. Deelname aan een activiteit wordt automatisch met een maand verlengd wanneer geen afmelding wordt ontvangen vóór de 1e van de lopende maand. Indien geen afmelding wordt ontvangen, blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer bestaan. Alcander stort géén bedragen terug op rekeningen van deelnemers bij tussentijdse of niet tijdige afmelding !Bij tussentijdse afmelding verliest het deelnemersbewijs zijn geldigheid.

12. Alcander behoudt zich het recht voor om deelnemers de deelname aan activiteiten te ontzeggen of de toegang tot lessen te weigeren, indien deelnemers zich geregeld gedurende de activiteiten/lessen onbehoorlijk gedragen.

13. Wijzigingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven aan Alcander, telefoon 045-5602525.

Patrick SmeetsCoördinator SeniorActief in Heerlen
Patrick houdt zich in Heerlen bezig met SeniorActief, het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?