Patrick Smeets

Coördinator Senior Actief in Heerlen

Patrick houdt zich in Heerlen bezig met senioractief, het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO).

Email: psmeets@alcander.nl
Tel. nr: 06-38757597

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Senioractief

Activiteiten voor 55 plus

In heel Heerlen en Hoensbroek kunnen 55 plussers deelnemen aan diverse bewegingsactiviteiten. Van gymnastiek tot dans, van weerbaarheid tot fitness, van wandelen tot yoga en van Tai Chi tot gymnastiek in het water.

Ook kunnen zij deelnemen aan diverse sociaal culturele activiteiten zoals de breiclub, schilderen of computerlessen. Bent u benieuwd of er een activiteit voor u of iemand die u kent tussen zit?

Bekijk dan hier het aanbod

REGLEMENT PAS 55+

 1. Het deelnemersbewijs voor PAS 55+ activiteiten wordt uitgegeven door Alcander en is alleen verkrijgbaar voor inwoners vanaf 55 jaar uit Heerlen of Hoensbroek. Het deelnemersbewijs kan aangevraagd worden in het jaar waarin men 55 jaar wordt.
 1. Bij echtparen waarvan één der partners 55 jaar of ouder is, zijn beide partners gerechtigd een deelnemersbewijs aan te vragen. De man/vrouw die jonger is dan 55 jaar kan echter alleen deelnemen aan de activiteit(en) waar de wederhelft die ouder is dan 55 jaar ook aan deelneemt.
 1. Op het deelnemersbewijs staat als einddatum: 31 december van het lopende jaar. Bij tussentijdse afmelding verliest het deelnemersbewijs zijn geldigheid.
 1. Ouderen die bij Alcander ingeschreven staan, kunnen deelnemen aan alle activiteiten van de PAS 55+, te weten activiteiten op het gebied van Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO), Sport, Leren en Creativiteit.
 1. Elke deelnemer kan uit het aanbod een combinatie van activiteiten kiezen. Het is óók mogelijk om twee of meer maal per week aan dezelfde activiteit (bijvoorbeeld 2 keer volksdansen) deel te nemen! Deelnemers betalen hierbij dan wel het aantal keer deelname maal de prijs van deze activiteit. Ook combinaties van activiteiten zijn mogelijk, bijvoorbeeld watergymnastiek, volksdansen en yoga.
 1. Deelnemers nemen op eigen risico deel aan de activiteiten van Alcander. Alcander is niet aansprakelijk voor (letsel)schade en/of vermissing, diefstal, e.d. ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten.
 1. Er zijn per groep 40 bijeenkomsten (eenmaal per week) in de periode januari t/m december van het lopende jaar. In principe vinden er in de schoolvakanties geen activiteiten plaats (m.u.v. de locatie Zwemparadijs Otterveurdt). Elke groep heeft een maximaal aantal deelnemers. Aanmeldingen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Aanmeldingen boven het maximale aantal van een groep worden op een wachtlijst geplaatst.
 1. Alcander behoudt zich het recht voor de activiteit(en) te verplaatsen naar een andere dag en/of tijdstip en/of locatie of de activiteit(en) te beëindigen indien dit vanwege organisatorische of financiële redenen noodzakelijk is.
 2. De prijzen in euro’s voor het jaar 2021 zijn als volgt: Per jaar   / per maand
 • Volksdansen, Gymnastiek, Sport & Spel, Koersbal, Ismakogie €    99,55 / € 9,95
 • Yoga, Stoelyoga, Country-line dance, Tai Chi, Qi Gong €  106,08 / € 10,60
 • Stijldansen Swing Inn (Morenhoek), aquajogging, tekenen Luciushof €  147,19 / € 14,75
 • Watergymnastiek Otterveurdt €  131,99 / € 13,20
 • Watergymnastiek Sportcentrum De Valk €  112,51 / € 11,25
 • Fitness Sportcentrum De Valk €  160,14 / € 16,00
 • Tekenen/Schilderen Haagdoorn €  212,16 / € 21,25
 • Tai Chi-Chi Kung, Bewust Bewegen, Zumba Gold (voorheen Groene Kruis) €  121,18 / € 12,15
 • Tai Chi-Chi Kung Weijenberg (voorheen Groene Kruis) €    99,55 / € 9,95
 • Country Line Dance (voorheen Groene Kruis) €  144,02 / € 14,40

Jaarlijks worden de tarieven op 1 januari minimaal (naast een mogelijke extra verhoging) geïndexeerd met 2%.

 1. Betaling geschiedt in 10 maandelijks termijnen door middel van automatische incasso, mits aanmelding voor het eerste incassomoment (rond de 23e van de maand) heeft plaatsgevonden. In de maanden juli en augustus worden geen contributiegelden geïncasseerd.
 1. Deelname aan een activiteit wordt automatisch met een maand verlengd wanneer geen afmelding wordt ontvangen vóór de 1e van de lopende maand. Indien geen afmelding wordt ontvangen, blijft de betalingsverplichting voor de deelnemer bestaan. Alcander stort géén bedragen terug op rekeningen van deelnemers bij tussentijdse of niet tijdige afmelding !

          Bij tussentijdse afmelding verliest het deelnemersbewijs zijn geldigheid.

 1. Alcander behoudt zich het recht voor om deelnemers de deelname aan activiteiten te ontzeggen of de toegang tot lessen te weigeren, indien deelnemers zich geregeld gedurende de activiteiten/lessen onbehoorlijk gedragen.
 1. Wijzigingen kunnen telefonisch of schriftelijk worden doorgegeven aan Alcander, telefoon 045-5602525.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN

Wat gebeurt in mijn gebied?

Hoensbroek
Heerlerheide
Heerlen Centrum
Heerlen Zuid