Heel Heerlen Beweegt(HHB) en Alcander,

de organisatie waar HHB onder valt, respecteert de privacy van cliënten en deelnemers!

Als u deelneemt aan onze activiteiten leggen wij meestal een aantal van gegevens van u vast.

Privacy verklaring
Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. A.d.h.v. de regels van de AVG hebben wij een praktische vertaling gemaakt in onze eigen privacyverklaring activiteiten en de privacyverklaring hulpverlening. Daarin staat precies beschreven hoe en waarom wij uw gegevens vastleggen, verwerken en gebruiken en hoe wij uw privacy respecteren.

Gegevens delen met anderen
Soms worden gegevens gedeeld met derde partijen. Dit wordt echter alleen gedaan ten behoeve van de activiteiten die wij organiseren, waarbij de aanbieder verantwoordelijk is voor de uitvoering. De aanbieder heeft deze gegevens o.a. nodig ter rapportage van de presentie en bij het voorvallen van een calamiteit.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN