beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Onze Partners

Sport en bewegen is een mooi middel om de algehele gezondheid van de Heerlense inwoner te verbeteren. Samen met partners uit het werkveld, die sport en bewegen een warm hart toedragen, proberen wij elkaar te verbinden, te ondersteunen en te versterken. Iedere partij heeft zijn eigen expertise en visie die bij kan dragen aan het verbeteren van het sport en beweegklimaat binnen de gemeente Heerlen.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?