beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Valpreventie

Valongevallen vormen een ernstig en toenemend probleem bij ouderen. Gemiddeld elke vijf minuten komt een oudere op de eerstehulpafdeling na een valongeval. De fysieke, sociale en maatschappelijke gevolgen hiervan zijn groot. Door In Balans/valpreventie te organiseren proberen we dergelijke valongevallen te voorkomen.

Tijdens de workshops geeft een fysiotherapeut u tips en oefeningen om steviger op de been te staan. Zo wordt de kans op vallen verkleind en blijft u langer fit.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?