Ja dat kan! Echter dient u wel te voldoen aan een paar voorwaarden. De gemeente Heerlen heeft een Fit en Fun regeling. Deze vergoeding is € 75,- voor het gehele kalenderjaar.