beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Evenementen

De sportconsulenten kennen binnen het Heerlense sport- en beweeglandschap 3 rollen op het gebied van evenementenorganisatie. De sportconsulent als organisator, ondersteuner en/of subsidieverstrekker.

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Organisator

Als organisator zijn de sportconsulenten verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en doorontwikkeling van diverse sport- en beweegevenementen. Dit doen zij veelal in samenwerking met maatschappelijke partners zoals;

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Ondersteuner

Als ondersteuner stellen de sportconsulenten onder andere hun expertise en middelen beschikbaar. Ook assisteren zij bij het organiseren van sport- en beweegevenementen. Op gebied van expertise kan de sportconsulent bijdragen aan het proces door bijvoorbeeld de ervaring op het gebied van planmatig werken of evenementenorganisatie te delen. Maar ook inhoudelijk kennis op gebied van sport- en beweegactiviteiten kan van belang zijn.

De middelen die de sportconsulenten beschikbaar kunnen stellen zijn verschillend. Dit kunnen de communicatiekanalen zijn, hun netwerk, de ingangen op bijvoorbeeld Heerlense scholen maar ook de inzet van uren, materialen en stagiairs.

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Subsidie
verstrekker

Heel Heerlen Beweegt is verantwoordelijk voor het toekennen van een gemeentelijke stimuleringssubsidie aan organisatoren van een schoolsporttoernooi of Heerlens/Parkstadskampioenschap. Deze organisatoren zijn niet in dienst van Heel Heerlen Beweegt, zijn aanvrager en nemen initiatief op het gebied van de organisatie van het event waarvoor zij de subsidie aanvragen.

Benieuwd naar deze subsidie? Klik dan hier of neem contact op met onze vereniging ondersteuner Thijs.

Voorbeelden van evenementen die wij organiseren zijn:

  • – De Koningsspelen
  • – Straatvoetbaltoernooi
  • – Fontys Beweegweek
  • – 50PLUS Fietstocht

Voorbeelden van evenementen die wij ondersteunen:

  • – Zomervakantie activiteiten van JENS
  • – Nationale Buitenspeeldag met JENS
  • – Scholieren Atletiek Parkstad
  • – Beachevent Heerlen
  • – Wintertijd

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?