beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Sport- en beweegactiviteiten voor jeugd van 4 t/m 18 jaar in Coronatijden:

Wij gaan weer sport- en beweegactiviteiten organiseren!

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, sporten en bewegen in de buitenlucht. En daar zijn wij blij mee! Wij gaan daarom ook weer activiteiten organiseren om de jeugd extra in beweging te brengen. Dit gaan wij doen samen met onze maatschappelijke partners zoals de sportaanbieders en onze collega’s van het jongerenwerk.

Deze activiteiten zijn bedoeld voor de jeugd uit de gemeente Heerlen en deelname is gratis. Voor deze activiteiten dient er echter wel, vooraf, online aangemeld te worden! Verder zit er een maximum aan het aantal deelnemers per activiteit om zo de veiligheid van de deelnemers en lesgevers te garanderen.

Hieronder leest u de belangrijke informatie met betrekking tot het aanmelden, de locatie en tijden en de spelregels die gelden omtrent de activiteit.

Aanmelden:

De deelnemers dienen online aangemeld te zijn voor de activiteit. Let op: kinderen kunnen zich NIET zelf aanmelden, alleen de wettelijke ouder/voogd mag dit doen.

Aanmelding is verplicht i.v.m. contactgegevens van de ouder(s)/verzorger(s) en om te zorgen voor een veilige situatie voor de deelnemers en de lesgevers.

aanmelden

Locaties en tijden:

Op woensdagmiddag 27 mei, 3, 10 en 17 juni staan beweegmomenten gepland.

Op de volgende locaties: 

Op de volgende tijden:

 • 13.00 – 14.00u 4 t/m 8 jaar (Groep 1 t/m 4)
 • 14.30 – 15.30u 9 t/m 12 jaar (Groep 5 t/m 8)
 • 16.00 – 17.00u 13 t/m 18 jaar (Behalve op sportcomplex Aarveld)

(Op de inschrijfpagina kun je de planning vinden m.b.t. welke activiteiten er precies uitgevoerd worden)

Spelregels:

Voor deelname aan onze activiteiten hebben wij een aantal spelregels opgesteld. Deze spelregels moeten er voor zorgen dat de lesgevers en deelnemers in een veilige situatie kunnen deelnemen aan de activiteit.

Deelnemen:

 • Deelname aan een activiteit kan alleen na inschrijving;
 • Deelname aan een activiteit kan als je voldoet aan de leeftijdscriteria van die activiteit, dit omdat;
  – Kinderen tot en met 12 jaar geen rekening hoeven te houden met de 1,5m regel;
  – Jeugd van 13 tot en met 18 jaar wel rekening moeten houden met de 1,5m regel;
  – het sportaanbod verschillend is en aangepast op de doelgroep.

Voor de activiteit

 • Deelnemers komen omgekleed naar de activiteit toe;
 • Was voor je training thuis de handen met water en zeep en ga evt. naar de toilet voordat je vertrekt richting de activiteit;
 • Ouder(s) en verzorger(s) mogen de kinderen alleen brengen en halen. Het is dus Kiss and Go! Er mogen geen volwassenen langs de lijn blijven staan;
 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit naar de locatie.

Tijdens de activiteit:

 • Luister ten alle tijden naar de lesgever;
 • Maak geen fysiek contact met de lesgever en blijf op 1,5m afstand van hem of haar;
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar; houd 1,5m afstand (2 armlengtes) van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
 • Jeugd van 13 tot en met 18 jaar; Ga op de aangegeven posities staan en volg eventuele instructies op met betrekking tot het uitvoeren van de opdrachten en het door wisselen van onderdeel.

Na de activiteit:

 • De deelnemers dienen na de activiteit meteen het terrein verlaten;
 • Omkleden en douchen doe je thuis.

Verder staat het gezonde verstand voorop en verwachten wij dat deelnemers niet naar een activiteit komen en thuis blijven als:

 • Je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C◦) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft mag je je kind weer naar buiten laten en laten sporten;
 • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

GEBIEDEN IN HEERLEN