beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

55+ Beweeggroepen

In Heerlen zijn veel 55+ beweeggroepen actief. Deze groepen beoefenen verschillende sporten, denk bijvoorbeeld aan Tai Chi, yoga of dansen. Door kennismakingslessen bij deze groepen te organiseren wordt bekendheid gegenereerd voor de groepen en krijgen mensen een beter beeld bij wat er allemaal in Heerlen wordt aangeboden. Per gebied in Heerlen verschilt het aanbod.

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?