Naschools sporten

Op alle basisscholen binnen de gemeente Heerlen wordt naschools sport- en beweegaanbod georganiseerd. Aanbod waarbij kinderen, gedurende hun basisschool carrière, kennismaken met diverse sporten en verenigingen.

Evenementen 

Jaarlijks worden diverse evenementen georganiseerd, zoals een straatvoetbaltoernooi en de Koningsspelen. Verder ondersteunt Heel Heerlen Beweegt maatschappelijke partners die een bijdrage willen leveren aan sportstimulering binnen de gemeente. Buiten de organiserende en ondersteunende rol is Heel Heerlen Beweegt ook verantwoordelijk voor het toekennen van een gemeentelijke stimuleringssubsidie.

JENShelpt

De sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt werken nauw samen met hun collega’s van JENS. Binnen deze samenwerking ondersteunen zij voornamelijk hun collega’s met sport- en beweegactiviteiten en het faciliteren van stagiairs. Hierbij sluiten zij o.a. aan bij programma’s vanuit het jeugd- & jongerenwerk en ROOTZ.

Vakleerkracht lichamelijke
opvoeding (LO)

Door het inzetten van een vakleerkracht LO kan Heel Heerlen Beweegt voor een kwalitatief goede gymles zorgen. De vakleerkracht kan ook worden ingezet om het sportieve klimaat in en om school te versterken. Scholen kiezen er zelf voor om een vakleerkracht af te nemen.

Sportconsulenten Jeugd & Jongeren

Christian Froijen

Projecten Christian
✺ Naschools sporten (Heerlerheide & Heerlen-Centrum)

Damiën Kies

Projecten Damiën
✺ Sportieve Schoolomgeving
✺ Koningsspelen Zuid
✺ Wijksportevenementen

Joep Souren

Projecten Joep
✺ Voortgezet onderwijs
✺ Koningsspelen Noord
✺ Schoolvoetbal
✺ Wijksportevenementen 


Marc Wanders

Projecten Marc
✺ Naschools sporten (Hoensbroek & Heerlen-Zuid)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ✺

Melissa Visseren

Projecten Melissa
✺ Nationale Sportweek

Rachel De Bie

Projecten Rachel
✺ Sportieve Schoolomgeving
✺ Heerlense Beweegweek

 

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?