SKooL

Op alle basisscholen binnen de gemeente Heerlen wordt naschools sport- en beweegaanbod georganiseerd. Aanbod waarbij kinderen, gedurende hun basisschool carrière, kennismaken met diverse sporten en verenigingen.

Evenementen 

Jaarlijks worden diverse evenementen georganiseerd, zoals een straatvoetbaltoernooi en de Koningsspelen. Verder ondersteunt Heel Heerlen Beweegt maatschappelijke partners die een bijdrage willen leveren aan sportstimulering binnen de gemeente. Buiten de organiserende en ondersteunende rol is Heel Heerlen Beweegt ook verantwoordelijk voor het toekennen van een gemeentelijke stimuleringssubsidie.

JENShelpt

De sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt werken nauw samen met hun collega’s van JENS. Binnen deze samenwerking ondersteunen zij voornamelijk hun collega’s met sport- en beweegactiviteiten en het faciliteren van stagiairs. Hierbij sluiten zij o.a. aan bij programma’s vanuit het jeugd- & jongerenwerk en ROOTZ.

Sportieve Schoolomgeving

Door het inzetten van een sportconsulent in het primair onderwijs kan de gehele schoolomgeving sportiever worden gemaakt. De sportconsulent kan pauzesport organiseren, sportactiviteiten tijdens de verlengde schooldag en fungeren als sportcontactpersoon om zo het sportieve klimaat in en om school te versterken.

Sportconsulenten Jeugd & Jongeren

Joep Souren

Coördinator Team Jeugd

Projecten Joep
✺ Voortgezet onderwijs
✺ Koningsspelen Noord
✺ Schoolvoetbal
✺ Wijksportevenementen 


Marcella Smeets

Projecten Marcella
✺ Koningsspelen
✺ Zomervakantie activiteiten
✺ Wijksport evenement
✺ SKooL

Colin Mertens

Projecten Colin
✺ SKooL
✺ Zomervakantie activiteiten
✺ Wijksportevenementen
✺ JENS x HHB

Rik Hermans

Projecten Rik
✺ Sportieve schoolomgeving BS de Vlieger
✺ SKooL
✺ Sportloket
✺ Zomervakantie activiteiten

Killian von den Hoff

Projecten Killian
✺ Sportieve schoolomgeving BS de Schakel
✺ SKooL
✺ Programmamanager Fontys Partnership

 

Martijn Dekker

Projecten Martijn
✺ Sportieve schoolomgeving BS de Schakel
✺ SKooL

 

Tom Dirks

Projecten Martijn
✺ Sportieve schoolomgeving BS de Ganzerik
✺ Rootz sporten

 

Rachel De Bie

Projecten Rachel
✺ Koningsspelen
✺ Heerlense Beweegweek

 

Marc Wanders

Projecten Marc
✺ Koningsspelen
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ✺

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Welk gebied hoort bij mijn buurt?

Wat gebeurt in mijn gebied?