Terug naar berichten

Bekijk hieronder de vacatureteksten

Vakleerkracht L.O. 12 uur per week

Als vakleerkracht L.O. wordt je taakgebied met name:

– Het plannen, verzorgen en evalueren van gymlessen op één basisschool in Heerlen aan
groep 1 t/m 8 (dinsdag en donderdag)
– Begeleiden studenten van het CIOS/Fontys/PABO
– Zorgen voor inbedding van sportstimuleringsprogramma (activiteiten en evenementen Heel
Heerlen Beweegt) op school en afstemming hiervan met het schoolprogramma
– Deelnemen aan overleggen van het schoolteam en relevante overleggen Heel Heerlen Beweegt

Als sportconsulent wordt je taakgebied:

Sportconsulent in de wijk Maria Gewanden:

Organiseren: De sportconsulent initieert diverse sportactiviteiten voor diverse doelgroepen(kinderen, volwassenen, ouderen, etc.); De sportconsulent organiseert (nieuwe) sport en beweegactiviteiten in samenwerking met netwerkpartners binnen sport, welzijn en zorg.

Ontwikkelen: De sportconsulent ontwikkelt nieuwe programma’s, activiteiten en overlegvormen ter oplossing van gesignaleerde knelpunten op het terrein van sport en bewegen; Werkt voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten samen met netwerkpartners uit het onderwijs, welzijn en de zorg

Begeleidt groepen:
– Ondersteunt en begeleidt individuen of sportaanbieders bij de uitvoering van programma’s en activiteiten door middel van voorlichting en scholing;
– Biedt groepen ondersteuning bij het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten;
– Ondersteunt bij het oprichten en in stand houden van overlegnetwerken;