beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

De beweegmarkt: buurtpunt A Gene Bek

Bij buurtpunt A Gene Bek werken de buurtorganisaties, Heerlen STAND-BY! en Heel Heerlen Beweegt intensief samen om de inwoners van de omliggende wijken te motiveren om (meer) te gaan bewegen.

Samen met sportaanbieders, fysiotherapeuten, huisartsen en andere partners in de zorg wordt een beweegmarkt georganiseerd. Deze is vorig jaar helaas door de corona maatregelen niet door kunnen gaan. Maar zodra dit weer veilig georganiseerd kan worden zal deze activiteit alsnog plaatsvinden.
Wat houdt zo’n beweegmarkt nou eigenlijk in en hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Bekijk het filmpje dat hierover is gemaakt in opdracht van Sportakkoord Heerlen.

Heeft ook u een goed idee om de mensen in uw buurt in beweging te brengen? Neem dan contact op met een van de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt. Samen verkennen we graag de mogelijkheden!