beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Dag van de leraar, onze vakleerkrachten

Vandaag, maandag 5 oktober, is het de Dag van de Leraar ook wel de Dag van de Leerkracht(en) genoemd. Op deze dag wordt de waardering van leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als belangrijke factor in de maatschappij. Ook wij hebben deze toppers in huis. Namelijk onze gymleraren Joep en Robert.

Robert, Gymleraar:

Basisschool de Broederschool

Basisschool de Vlieger

Basisschool de Wegwijzer

Joep, Gymleraar:

Basisschool Gerardus Majella

Stagiaire Britt heeft voor ons uitgezocht waarom een gymleraar (vakleerkracht bewegingsonderwijs) nu zo belangrijk is en kwam tot het volgende:

De bewegende jeugd heeft de toekomst. Voldoende beweging helpt om de totale mens gezond te houden. Jong geleerd is oud gedaan, daarom moeten we jongeren meer en beter leren bewegen. Meer uren gymles op school verbeterd de leerprestaties, voorkomt welvaartsziekten en zorgt voor een beter sportklimaat in Nederland.

Net als rekenen en schrijven is bewegen iets dat je moet leren. Het gaat helaas niet van zelf. Als we jongeren op jonge leeftijd enthousiast krijgen voor sporten dan is de kans groter dat ze deze op latere leeftijd blijven beoefenen.

Bewegingsonderwijs heeft ook sociale componenten. Kinderen leren bij het sporten omgaan met winst en verlies en hoe te presteren binnen een team. Ook is er bewijs dat voldoende beweging op school leidt tot betere leerprestaties. Dit komt onder andere naar voren in bijvoorbeeld onderzoeken die The Daily Mile heeft laten doen naar de effecten van haar programma.

Met het huidige bewegingsonderwijs is het helaas op dit moment niet goed gesteld. Bijna de helft van de scholen gebruikt geen vakleerkrachten en 20% van de scholen plant slechts één lesuur bewegingsonderwijs per week. Minder dan 5 % van de scholen roostert drie uur gymles in, wat toch het streven zou moeten zijn om kinderen goed te leren bewegen. Kleine kanttekening, dit zijn getallen uit 2015, uit ervaring van de sportconsulenten en de collega’s uit het werkveld zien wij wel een toename van het aantal gymleraren.

Dit komt door onder andere de inzet van de “werkdruk verlagende middelen” voor basisscholen die wordt ingezet voor bewegingsonderwijs. “Reguliere” leerkrachten kunnen nu andere dingen doen in de tijd waarin ze anders gym zouden moeten geven. Ze hoeven zich niet meer druk te maken over het voorbereiden van de les en het klaarzetten en weer opruimen van de materialen.

Twee andere redenen kunnen zijn:

  1. Leerkrachten die voor 2001 met de pabo zijn gestart en deze uiterlijk in 2005 hebben afgerond, zijn automatisch bevoegd gym te geven. Leerkrachten die na 2001 met hun pabo-opleiding gestart zijn, mogen zonder aanvullende bevoegdheid enkel gym geven in de kleutergroepen. De leerkrachten die zonder aanvullende leergang bevoegd zijn, worden echter ouder en zien het niet meer altijd zitten om klassen van collega’s gym te geven;
  2. Scholen hebben steeds meer de neiging om leerlingen te werven door te benadrukken dat de school een gezonde school is. Om dit waar te maken, moet je goed bewegingsonderwijs aanbieden en daarvoor zijn gymdocenten nodig.

Al met al zijn gymleraren voor ons, vanzelfsprekend, van groot belang en brengt het voordelen met zich mee zoals;

  • Een vakleerkracht bewegingsonderwijs is door zijn opleiding beter in staat te anticiperen op mogelijk gevaarlijke situaties tijdens de gymles;
  • De beweging die een leerling maakt tijdens het uitvoeren van een oefening kan beter geanalyseerd worden door een vakleerkracht bewegingsonderwijs;
  • Houden rekening met de leefwereld waarin de leerlingen zich bevinden en passen hierop hun lessen aan;
  • Kunnen per spel verschillende niveaus inbouwen en zorgen er zo voor dat elke leerling een succeservaring kan opdoen.

Deze voordelen staan o.a. omschreven in het onderzoek dat Mulier Instituut heeft gedaan naar “de winst van vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs op Helmondse basisscholen”