beeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Tips voor sport en beweegaanbieders tijdens de coronacrisis en daarna:

  • Blijf in contact!
  • Houd je vrijwilligers betrokken
  • Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers
  • Zet jouw aanbod op Sport in Heerlen
  • Maak jouw vereniging weer privacy proof
  • Aanvragen van subsidies of fondsen
  • Corona checklist NOS*NSF
  • Mogelijke compensatieregelingen
  • Overige informatie

Veel van de informatie die u in deze brief leest komt vanuit Huis voor de Sport. Zij proberen met hun kennis en expertise op het gebied van sport, verenigingen en hun netwerk oplossingen te bieden voor alle sportieve uitdagingen. Tip! Schrijf je in voor hun nieuwsbrief.

Voor meer informatie over sport en bewegen in het algemeen zijn www.nocnsf.nl en www.allesoversport.nl ook informatieve websites. Buiten de websites is het ook slim om de facebookpagina’s te liken.

Heel Heerlen Beweegt Vierkant Wit

Blijf in contact!

Ook nu, in tijden van ‘social distancing’, is het belangrijk om in contact te blijven met je leden en vrijwilligers. Aanbieders houden hun deelnemers in beweging door online ‘challenges’ of zetten complete work-out videos op Facebook, Instagram of andere sociale media. Buiten dat wordt er, net als met familie en vrienden, digitaal contact gezocht via whatsapp, social media en (video)bellen.

Tips voor videobellen: Whatsapp, Microsoft Teams, Skype, Zoom en Messenger (Facebook). Iphone bezitters kunnen Facetime gebruiken en Android gebruikers DUO. Vrijwel al deze aanbieders zijn als apps te downloaden op uw mobiele apparaten.

Houd je vrijwilliger(s) betrokken:

Kijk naar alternatieve mogelijkheden voor jouw vrijwilligers. Geef ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld projecten te (door)ontwikkelen en laat ze werken aan zaken zoals: het technisch plan, subsidieaanvragen schrijven, bijwerken van het communicatieplan en middelen etc. Stem de manier van communiceren af op het aantal vrijwilligers en kies voor één of enkele communicatie middelen om het efficiënt en effectief te houden.

Gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers:

Zoals misschien al bekend is kunnen verenigingen een gratis VOG aanvragen voor vrijwilligers die met kinderen en/of kwetsbare personen werken. Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling voor een gratis VOG kunnen zich aanmelden via; www.gratisvog.nl.

Zet jouw aanbod op Sport in Heerlen

Ben je een sportaanbieder of zorginstelling en wil je samenwerken op het gebied van sport en bewegen? Op de website www.sportinheerlen.nl vind je mogelijke partners om jouw doel te bereiken. Ben jij een sportaanbieder in Heerlen en ontbreken jouw contactgegevens nog op de site? Stuur dan ook een mailtje naar info@sportinheerlen.nl. Heb je dit al gedaan? Controleer dan of de informatie up-to-date is!

Maak jouw vereniging weer privacy proof:

Veel verenigingen zijn aan de slag gegaan met de nieuwe, ondertussen al 2 jaar oude, privacywet. Het belangrijkste voor deze wet is om up-to-date te blijven. Neem gerust de privacyregels van jouw vereniging onder de loep. Informeer jouw leden wat de vereniging doet aan de privacywet en neem (nieuwe) vrijwilligers mee in de afspraken die er gemaakt zijn over bijv. het verstrekken van ledenlijsten en het maken van foto’s. Meer informatie vind je hier en hier.

Aanvragen van subsidies of fondsen:

Ondanks het coronavirus zijn veel fondsen en subsidieverstrekkers gewoon bereikbaar. Ga op zoek naar een subsidie die bijvoorbeeld vanuit de sportbond, gemeente, provincie of landelijke (overheids)instelling wordt verstrekt. Denk aan specifieke fondsen voor bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen of mensen met een beperking. Zo was er een mogelijkheid om bij Heel Heerlen Beweegt tot 1 april een subsidie aan te vragen voor een scholensporttoernooi binnen de gemeente Heerlen. Ook heeft Iedereen kan sporten (IKS) Parkstad een potje voor speciaal onderwijs scholen om scholieren kennis te laten met een passend sportaanbod.

Meer info op https://hvdsl.nl/aanvragen-van-subsidie-of-fonds-voor-een-goed-idee/

Corona checklist NOS*NSF:

Corona heeft veel gevolgen voor sportaanbieders. Maar wat betekent dit voor jouw club of vereniging? NOC*NSF heeft hiervoor een checklist gemaakt die vrijwel alle aandachtspunten in kaart brengt. Download hier het PDF-bestand met de checklist.

Mogelijke compensatieregelingen

Het ministerie van Economische Zaken heeft bekend gemaakt dat het Noodloket voor een eenmalige tegemoetkoming van € 4000,- ook voor sportverenigingen en- stichtingen geldt. Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden. Deze vindt u hier

Overige informatie: