Bron: Bovenstaande afbeelding en onderstaande tekst komt uit de
Nieuwsbrief van 19 november 2019, Rabobank Zuid-Limburg Oostbeeldmerk Heel Heerlen Beweegt

Kent u de verenigingsondersteuning van de Rabobank al?

Iedere vereniging heeft eigen doelen en ambities voor de toekomst. Misschien wil je meer vrijwilligers werven, inzetten op verduurzaming van de accommodatie of juist een solide sponsorplan samenstellen. Wat het doel ook is, wij helpen graag met het realiseren ervan. Daarom informeren wij jouw vereniging graag over de mogelijkheden van verenigingsondersteuning door Rabobank Zuid-Limburg Oost.

De Rabobank biedt ondersteuning aan verenigingen die ondersteuningsvragen hebben. Dit doen zij op 2 manieren, namelijk middels één-op-één begeleiding en masterclasses en workshops.

Eén-op-één-begeleiding

Met één-op-één-begeleiding krijgt jouw vereniging twee jaar lang intensieve begeleiding op maat van professionals verbonden aan Huis voor de Sport Limburg, Huis voor de Kunsten Limburg of Vereniging Kleine Kernen Limburg. Zij hebben alle expertise in huis om, samen met jullie, die ambities ook écht te verzilveren.

Na een intakegesprek met het bestuur, leden, ouders en vrijwilligers binnen jouw club wordt een ondersteuningsplan samengesteld met advies en begeleiding waar je écht wat aan hebt. Zo bouwen we samen aan een sterkere en zelfstandigere vereniging die het meeste haalt uit zijn toekomst.

Hoe kom je in aanmerking voor dit traject?
Vertel ons uiterlijk 29 november via een mail aan communicatie.zuidlimburgoost@rabobank.nl welke ambities je vereniging heeft en waarom jullie deze willen bereiken.

Waar letten we op?
We beoordelen de aanvraag op inhoud, relevantie, concreetheid van de plannen en de ondersteuningsbehoefte. Belangrijk hierin is de motivatie om (nog meer) ambities te realiseren. Bekijk in de bijlage onze flyer met tips en voorbeelden om een goede aanvraag in te dienen.

Meer informatie
Heb je vragen over deze vorm van begeleiding of het opstellen van de aanvraag? Neem dan contact op met Anoek Wintraecken, Adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie via telefoonnummer (088) 72 67 096 of via communicatie.zuidlimburgoost@rabobank.nl.

Masterclasses en workshops

Naast het traject van intensieve verenigingsondersteuning via één-op-één-begeleiding bieden wij in het voorjaar 2020 masterclasses (één avond van ± 2,5 uur) en workshops (twee avonden van ± 2,5 uur, met een opdracht voor de vereniging om te maken in de tussenliggende tijd) aan.

De thema’s die (afhankelijk van het aantal aanmeldingen) worden aangeboden, zijn:

Vrijwilligersmanagement: in deze workshop leer je hoe je als vereniging kunt aansluiten bij de drijfveren van vrijwilligers en hoe je als vereniging de beste persoon op de juiste plek krijgt.

Leden werven en behouden: als deelnemer leer je hoe je kunt inspelen en aansluiten op de behoefte van huidige en potentiële nieuwe leden van de vereniging.

Modern besturen: na de workshop ben je je als bestuurder meer bewust van de kansen om het bestuur als team te versterken.

Geld genereren en crowdfunding: als vereniging kun je direct aan de slag met het genereren van nieuwe inkomsten door concrete tips over sponsoring en crowdfunding.

Communicatie: als vereniging krijg je praktische tips waardoor je beter in staat bent te communiceren met je stakeholders.

Wil je in 2020 uitgenodigd worden voor deelname aan een masterclass of workshop? Klik dan hier en geef aan namens welke vereniging je deelneemt (volledige naam vereniging inclusief plaatsnaam), in welk thema je interesse hebt en waarom.

beeldmerk Heel Heerlen Beweegt