In het verleden werd er nogal eens vreemd opgekeken bij het horen van de naam ‘Mov’on’. Of klonken er kreten als: “Zijn die sportconsulenten nu van Alcander of van de gemeente?”. Wij willen aan al deze onduidelijkheden een eind maken en gaan onze taken onder één nieuwe naam uitvoeren, namelijk: ‘Heel Heerlen Beweegt’.

Het gemeentelijke sportstimuleringsprogramma, door de gemeente ‘Mov’on’ genoemd, wordt uitgevoerd door sportconsulenten die bij Alcander in dienst zijn. Wij merken binnen onze huidige werkzaamheden dat wij door deze wirwar van namen en constructies niet echt zichtbaar zijn voor partners, collega’s en inwoners. Hierdoor is er gezocht naar een sportieve en duidelijke naam waarbij je van het horen van de naam direct weet dat je met sport en bewegen in de gemeente Heerlen te maken hebt.

Voor partners, zoals sportcontactpersoon tussen de sportconsulent en basisscholen, zal er inhoudelijk weinig veranderen. Er zal vanaf heden binnen een duidelijke huisstijl gecommuniceerd worden. Deze willen wij op een zo breed mogelijke manier uitten middels communicatie, e-mailhandtekeningen, banners en teamkleding.

Tevens hebben wij deze mooie website gelanceerd en ten slotte zal onze huidige Facebookpagina de naam veranderen van ‘Mov’on’ in HeelHeerlenBeweegt. Blijf op de hoogte van alle sportnieuwtjes via www.facebook.com/heelheerlenbeweegt of via deze website!

Namens de sportconsulenten van Heel Heerlen Beweegt,

Met sportieve groet,

Brigitte, Christian, Damiën, Glenn, Vivian, Jessie, Joep, Robert en Tom